SARA OOMEN

“De mens en wat de mens beweegt heeft mij altijd gefascineerd. Waarom doen we wat we doen? Waarom loopt het leven zoals het loopt?  Een fascinatie vanuit existentieel oogpunt maar vaak ook heel praktisch. Daarom luister ik graag en intens naar mensen en (levens)verhalen.

Dat ik de advocatuur vaarwel zei en ging masseren prikkelt en verrast. Het wordt vaak ‘moedig’ genoemd. De verandering lijkt groot maar ik doe eigenlijk nog steeds hetzelfde: ik werk met mensen vanuit medemenselijkheid en aandacht. Vrijheid, rechtvaardigheid en waarheid behoren tot mijn kernwaarden, daar laat zich ook een idealist zien. Iemand die wenst dat het goed is voor iedereen. Dat is mijn “Why”.

Je zou kunnen zeggen dat ik de weg van hoofd naar lijf heb gemaakt. In het lichaamswerk ging een nieuwe wereld open. De zuiverheid van de taal van het lichaam. Puur. Het bewustwordingsproces via het lichaam is zo zuiver en echt dat het een voorrecht is om daarbij aanwezig te mogen zijn. Er doen zich soms wonderen voor. Waar woorden vastlopen laat je lichaam gewaarworden en voelen zodat er nieuwe woorden kunnen ontstaan. Dan en daar vindt heling plaats. 

De afgelopen jaren ben ik mij gaan verdiepen in systemisch werk. De realisatie dat we altijd onderdeel zijn van een systeem en de invloed van deze systemen op onszelf en onze plek en onze patronen is fascinerend, verdiepend, verduidelijkend en helend. Soms zelfs heel verrassend.

Brede interesse, nieuwsgierigheid, leergierigheid en snelheid van geest kenmerken mij. Ik ben altijd bezig met de ontwikkeling van mijzelf, mijn vak, van mijn cliënten. Contact, intensiteit en verbinding zijn voor mij onontbeerlijk.

Ik hoop je te ontmoeten.”

Sara Oomen

Out beyond ideas of
wrongdoing and rightdoing
there is a field.
I’ll meet you there.

When the soul lies down
in the grass,
the world is too full
to talk about.

Ideas, language,
even the phrase ‘each other’
doesn’t make any sense.

Rumi

Curriculum Vitae

Nigeria & Kenia 1969-1978

Larense Montessori School 1978-1981

VWO Willem de Zwijger College, Bussum 1981-1987

Aix en Provence, Frankrijk 1987-1988

Rechtsgeleerdheid UVA 1988-1994

Centrum voor de rechten van het kind Gent (België) 1994-1995

Beroepsopleiding Advocatuur 1996 -1999

Van Gessel & Blaauw Advocaten Amsterdam, algemene praktijk 1996-2001

Mr S.C. Oomen, zelfstandig gevestigd advocaat in strafzaken en kinderstrafzaken 2001-2011

Holos Academie voor Massagetherapie 2009-2013

HBO Medische basiskennis 2016

Diverse masterclasses stress- en burnout

Het roepen van de ziel, systemisch werk via het lichaam, Connie van der Arend 2017

Vergevingstraining – Eileen Barker, georganiseerd door ‘Lawyers as Changemakers’ 2018

Trauma en regulatie – Karin van Deelen, Upledger Instituut, Holos Acadamie 2019

Aanraken in adem – Lo Hermsen, Holos Academie 2020

Leerweg de kunst van het opstellen – Wonder boven Wonder 2021

In beide vakgebieden geldt voor de beroepsverenigingen een voortdurende verplichte bij- en nascholing.