Therapie & Coaching

Wanneer en voor wie

Therapie als je vastloopt
Coaching om nieuwe wegen te bewandelen

Gedurende ons leven doen we allerlei ervaringen op die ons vormen. Patronen, overtuigingen, gewoontes en aannames bepalen onbewust een groot deel van ons doen en laten. Ook uit je familiesysteem krijg je veel mee. Ervaringen zijn opgeslagen in je celgeheugen. De geest drukt zich uit in het lichaam en andersom. 
In elk leven zijn er momenten van ‘vastlopen’. Opeens, door een ingrijpende gebeurtenis of een ziekte of geleidelijk via sluimerende klachten, onvrede, slecht slapen, weinig voelen etc. Dan is het een goed idee hulp in te roepen. 

Soms is hulp vragen het moedigste wat je kan doen…..

Hieronder worden ter illustratie een aantal situaties beschreven waarin lichaamsgerichte therapie en Voelkracht Coaching veel kan brengen. Heel kort samengevat:

Voelkracht voor wandelende hoofden

Voelkracht- Lichaamsgerichte Therapie

Je kunt Voelkracht inschakelen:

Als je merkt dat je behoefte hebt aan aandacht voor jezelf
Dit kan zijn als gevolg van een fase of situatie waarin je je bevindt (ziekte, rouw, scheiding, ontslag, zwangerschap, herstel) en/of doordat je klachten hebt (klachten aan spieren en gewrichten, slapeloosheid, spanningsklachten, hoofdpijn, stress, niet lekker in je vel zitten). 

Als je in beweging wil komen
Wil je beweging en verandering op persoonlijk, zakelijk of relationeel gebied? Het lichaam en je voelkracht wijzigen de weg.

Bij stress (schrik)
Stress is een sleutelwoord en een sleutelbegrip om het verband aan te tonen tussen het lichamelijke (biologische), het psychische en het sociale aspect van ons primaire overlevingssysteem. Het systeem dat zorgt dat we onszelf kunnen redden bij dreigend gevaar. In het lichaamswerk spreken we daarom vaak van ‘schrik’. 

Ieder mens is uniek in zijn stress/schrik-gevoeligheid en in zijn stress/schrik-reactie, omdat ervaringen in dit leven en het leven van je (voor)ouders je reactie op situaties vormen. Daarom werken ‘algemene’ stressprogramma’s maar tot op zekere hoogte.

Het is van groot belang stress te begrijpen en je eigen persoonlijk stressreactie te herkennen en te erkennen. Zo kan je als het ware vriendschap sluiten met stress en het zelfs voor je gaan laten werken. Je kan veerkrachtiger worden en jezelf beter dragen.

Je kan bij mij terecht voor alle vragen omtrent stress.

De Psoas
De Psoas is verbonden met ons overlevingssysteem en dus met stress. Wij noemen hem ook wel de ‘schrikspier’ of de ‘spier van de ziel’. Ik werk veel met de Psoas.

Bij Overspannenheid en burn-out
Je bent op, je zit vast en je voelt niets meer.
Als je overspannen of burn-out bent dan ben je op een gegeven moment opgehouden met voelen. Omdat het te veel was of te pijnlijk of te verdrietig etc. Misschien wel al heel lang geleden. Als je niet meer voelt kan je ook niet meer in contact komen met je behoeften en voel je ook je grenzen niet meer. En dan zit je in de vicieuze cirkel. Weer gaan voelen is de enige weg eruit!

De oorzaak van stress bij jou en de manier waarop jij er mee omgaat ligt dus vaak dieper dan we denken. Waarschijnlijk sluimert er in jou wel een vaag besef of idee. Een gedachte: “zou dat er iets mee te maken kunnen hebben dat ik mij nu zo voel”. Wil je echt helen van burn-out en niet meer in een dergelijke situatie terecht komen dan is het zaak de sluimerende zaken te gaan doorvoelen en bekijken. Er woorden aan te gaan geven. Bewust te maken. Daar kan ik je bij helpen.

Bij trauma in heden of verleden
Traumatische gebeurtenissen hebben impact op lichaam en geest. Ze zetten zich vast letterlijk vast in het lichaam. Ook kindertrauma (childhood adversity experiences) kan nog als blokkade in je lichaam aanwezig zijn. Dat kan je herkennen aan steeds terugkerende klachten, patronen of stukken van je lichaam die gevoelloos of koud aanvoelen.
Als aan kindertrauma, zoals misbruik, mishandeling of verwaarlozing, aandacht is besteed door middel van psychotherapie of andere cognitieve therapie heeft heling op ‘geestniveau’ (gedachtenpatronen) plaatsgevonden. Op het niveau van het lichaam kan respectvolle aandachtige aanraking ervaringen als het ware overschrijven zodat ook op dat niveau heling kan plaatsvinden. 

Bij somberheid of depressie
Depressie is een vastloper op alle gebieden, lichaam en geest. Er is letterlijk (ook fysiek) weinig beweging, stroming en levensvreugde. De somberheid ligt als een deken over je heen. Je bent uit verbinding geraakt met anderen en de wereld om je heen. Depressie is zeer voelbaar in het lijf. En via het lijf is dan ook een prachtige ingang om weer beweging te laten ontstaan. Voelen hoe het is, voelen wie je werkelijk bent. Daardoor kan de discrepantie tussen wie je werkelijk bent (je ware zelf) en wie je denkt te moeten zijn (door invloeden van buiten) langzaamaan opgeheven worden. Je komt uit een bepaalde vorm van bevriezing en ‘opent’. Dat wat bevroren was kan smelten. Dat kan gepaard gaan met veel ‘smeltwater’ (tranen). Smeltwater is zeer welkom. Het verzacht van binnen.

Bij rouw
Rouw en verdriet slaan zich op in je lichaam. Een hart kan werkelijk gebroken voelen. Een deel van jou geamputeerd. Er kan boosheid en machteloosheid gevoeld worden in het keelgebied en soms kunnen benen niet meer dragen van vermoeidheid. Verlamming door het hele lijf. Alles is mogelijk. Met aandacht en compassie bij deze gevoelens mogen zijn geeft ruimte en zachtheid. Stilstaan en toelaten. Erbij zijn. Het waar laten zijn. Kleine stappen in het helingsproces.

Bij revalidatie of na ziekte
Tijdens revalidatie of na een ziekte of een operatie mag het vertrouwen in je lichaam weer herstellen. Soms is het nodig het door ziekte of operatie veranderde lichaam opnieuw te leren kennen en het te aanvaarden. 

Bij Post-Corona klachten
Als je erg ziek bent geweest, in het ziekenhuis hebt gelegen of misschien zelfs wel op de IC dan duurt het lang voordat het lichaam, je systeem, uit zijn overlevingsstand komt. Lichaamsgerichte therapie en Voelkracht Coaching kunnen hierbij zeer ondersteunend zijn. Het systeem wordt gerustgesteld en als het ware gereset.

Bij ‘ALK-diagnose’
Bij ‘aanhoudende lichamelijke klachten’ kan lichaamsgerichte therapie heel mooi complementair worden ingezet. We gaan dan ‘luisteren’ wat je lichaam je te vertellen heeft.

Bij Overprikkeling / HSP
In onze samenleving is het best een uitdaging contact te houden met je gevoel. Er zijn zoveel prikkels waardoor aandacht al snel versnippert of het gewoon simpelweg te veel is. De tijd nemen om stil te staan, aandacht naar jezelf en naar binnen te brengen om te voelen is dan het grootste kado dat je jezelf kan geven. Sara heeft veel ervaring met HSP.

Bij Feminiene en Masculiene energie en balans
We komen voort uit een man en een vrouw, een zaadcel en een eicel. We bestaan daarom allemaal uit mannelijke en vrouwelijke energie. Als je interesse hebt in deze thematiek en nieuwsgierig bent naar de balans tussen deze twee polen in jou ben je van harte welkom. We werken dan als het ware aan je ‘innerlijk huwelijk’.

Bij bijzondere situaties & specifieke vragen
Aarzel niet om contact op te nemen en je vraag voor te leggen. Ik sta overal open voor.

Ik hoor graag wat ik voor je kan doen.