Lichaamsgerichte therapie

Wanneer en voor wie

Therapie als je vastloopt

Gedurende ons leven doen we allerlei ervaringen op die ons vormen. Patronen, overtuigingen, gewoontes en aannames bepalen onbewust een groot deel van ons doen en laten. Ook uit je familiesysteem krijg je veel mee. Ervaringen zijn opgeslagen in je celgeheugen. De geest drukt zich uit in het lichaam en andersom. 
In elk leven zijn er momenten van ‘vastlopen’. Opeens, door een ingrijpende gebeurtenis of een ziekte of geleidelijk via sluimerende klachten, onvrede, slecht slapen, weinig voelen etc. Dan is het een goed idee hulp in te roepen. 

Soms is hulp vragen het moedigste wat je kan doen.

Hieronder worden ter illustratie een aantal situaties beschreven waarin lichaamsgerichte therapie veel kan brengen. 

Voelkracht- Lichaamsgerichte Therapie

Als je merkt dat je behoefte hebt aan aandacht voor jezelf
Dit kan zijn als gevolg van een fase of situatie waarin je je bevindt (ziekte, rouw, scheiding, ontslag, zwangerschap, herstel) en/of doordat je klachten hebt (klachten aan spieren en gewrichten, slapeloosheid, spanningsklachten, hoofdpijn, stress, niet lekker in je vel zitten). 

Bij stress, overspannenheid en burn-out
Lees hierover meer: stress- en burn-out traject

Bij somberheid of depressie
Depressie is een vastloper op alle gebieden, lichaam en geest. Er is letterlijk (ook fysiek) weinig beweging, stroming en levensvreugde. De somberheid ligt als een deken over je heen. Je bent uit verbinding geraakt met anderen en de wereld om je heen. Depressie is zeer voelbaar in het lijf. En via het lijf is dan ook een prachtige ingang om weer beweging te laten ontstaan. Voelen hoe het is, voelen wie je werkelijk bent. Daardoor kan de discrepantie tussen wie je werkelijk bent (je ware zelf) en wie je denkt te moeten zijn (door invloeden van buiten) langzaamaan opgeheven worden. Je komt uit een bepaalde vorm van bevriezing en ‘opent’. Dat wat bevroren was kan smelten. Dat kan gepaard gaan met veel ‘smeltwater’ (tranen). Smeltwater is zeer welkom. Het verzacht van binnen.

Post-Corona
Als je erg ziek bent geweest, in het ziekenhuis hebt gelegen of misschien zelfs wel op de IC dan duurt het lang voordat het lichaam, je systeem, uit zijn overlevingsstand komt. Lichaamsgerichte therapie en massage kunnen hierbij zeer ondersteunend zijn. Het systeem wordt gerustgesteld en als het ware gereset.

Bij trauma in heden of verleden
Traumatische gebeurtenissen hebben impact op lichaam en geest. Het is zaak aandacht te besteden aan traumatische gebeurtenissen omdat ze zich kunnen vastzetten in het lichaam. Ook kindertrauma kan nog als blokkade in je lichaam aanwezig zijn. Dat kan je herkennen aan steeds terugkerende klachten, patronen of stukken van je lichaam die gevoelloos of koud aanvoelen.
Als aan kindertrauma, zoals misbruik of mishandeling, aandacht is besteed door middel van psychotherapie of andere cognitieve therapie heeft heling op ‘geestniveau’ (gedachtenpatronen) plaatsgevonden. Op het niveau van het lichaam kan respectvolle aandachtige aanraking ervaringen als het ware overschrijven zodat ook op dat niveau heling kan plaatsvinden. Het kan dan weer veilig worden.

Bij SOLK-diagnose
Bij ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’ kan lichaamsgerichte therapie heel mooi complementair worden ingezet. We gaan dan ‘luisteren’ wat je lichaam je te vertellen heeft.

Bij rouw
Rouw en verdriet slaan zich op in je lichaam. Een hart kan werkelijk gebroken voelen. Een deel van jou geamputeerd. Er kan boosheid en machteloosheid gevoeld worden in het keelgebied en soms kunnen benen niet meer dragen van vermoeidheid. Verlamming door het hele lijf. Alles is mogelijk. Met aandacht en compassie bij deze gevoelens mogen zijn geeft ruimte en zachtheid. Stilstaan en toelaten. Erbij zijn. Het waar laten zijn. Kleine stappen in het helingsproces.

Bij revalidatie of na langdurige ziekte
Tijdens revalidatie of na een operatie mag het vertrouwen in je lichaam weer herstellen. Soms is het nodig het door ziekte of operatie veranderde lichaam opnieuw te leren kennen en het te aanvaarden. In bijzondere gevallen kom ik aan huis of in het ziekenhuis/de kliniek en kan in bed of rolstoel behandelen.

Als het einde van het leven nadert
Liefdevolle aandacht en aanraking is weldadig, troostrijk en verlichtend als het einde nabij is. Het is mogelijk om aan huis of in het hospice of ziekenhuis af te spreken.

Overprikkeling / HSP
In onze samenleving is het best een uitdaging contact te houden met je gevoel. Er zijn zoveel prikkels waardoor aandacht al snel versnippert of het gewoon simpelweg te veel is. De tijd nemen om stil te staan, aandacht naar jezelf en naar binnen te brengen om te voelen is dan het grootste kado dat je jezelf kan geven. Sara heeft veel ervaring met HSP.

Integratieve therapie-vorm
Lichaamsgerichte therapie is een integratieve therapievorm. Dat wil zeggen dat het proces niet gericht is op ‘genezing’ (weghalen van de symptomen) maar op aanvaarding, integratie en heel-wording of ‘heling’.

Complementaire therapie-vorm
Lichaamsgerichte therapie is een volwaardige therapievorm die uitstekend samengaat met alle medische behandelingen. Indien gewenst of nodig vindt er overleg plaats met de behandelend arts, psycholoog, psychiater of andere complementaire behandelaar.

Stuur mij een bericht.
Ik hoor graag wat ik voor je kan doen.