Workshops

'De Velden van Veerkracht en Verbinding':

Authentiek leiderschap via het lichaam

Onze workshops gaan over de invloed van onze onbewuste en automatisch werkende overlevingspatronen (‘flight, fight, freeze’) op de kwaliteit van ons ‘zijn’ (‘presence’) en op de energie die wij bij ons dragen en uitstralen. Zonder dat wij het weten communiceren onze autonome zenuwstelsels de hele dag met elkaar op lichaamsniveau. Je kan leren dit bewust te maken en te reguleren.

Van overleven naar leven | Van stress naar flow 
Elk mens wordt geboren met een natuurlijke stromende staat van zijn. Denk maar aan een kind. Open, aanwezig, volledig verbonden in het moment. Het mooiste woord ervoor is presence. Omdat de energie die hierbij hoort zacht, rustig en stromend is noemen we het ook ‘flow’.

Elk mens heeft een geheel eigen en unieke overlevingsbeweging, omdat onze reactie op onveiligheid of angst ingekleurd is door de ervaringen in ons leven. Overleving haalt ons uit onze ‘presence’. De energie gaat anders stromen.

Als je je eigen beweging herkent en erkent kun je leren deze te reguleren via het lichaam, zodat je weer werkelijk aanwezig kan zijn in het nu. Je beheert je energie, je ‘staat van zijn’.
Dit kan alleen via het lijf omdat de overleving geregeld wordt door het autonoom werkende zenuwstelsel dat aangestuurd wordt door het oudste en primitieve stuk van ons brein: het reptielenbrein. Ons ontwikkelde denkbrein heeft er (in eerste instantie) geen invloed op. 
Presence heeft onmiddellijk effect op je wijze van communiceren, op de manier waarop je je kan verbinden, op je energie, je uitstraling, je houding, je adem, je stem en op nog veel meer. Het verandert je leven!

Logo Meesters in Veerkracht logo
Tessel en Sara vormen samen Meesters in Veerkracht

Meesters in Veerkracht
Tessel Beek (jurist en actrice) en Sara Oomen (jurist en lichaamsgericht therapeut) zijn de Meesters in Veerkracht. Beiden meester in de rechten en beiden veerkrachtig. Zij hebben samen dit model ontwikkeld op basis van hun kennis en ervaring uit de theaterwereld en het lichaamswerk. Presence, energiebeheer en voelend aanwezig zijn is daar onontbeerlijk. 

Wij leren jou, je medewerkers, een team of een afdeling hoe dit werkt aan de hand van een simpel model: De Velden van Veerkracht & Verbinding. Dit model werkt met de metafoor van 3 velden die gekoppeld zijn aan overlevingspatronen en de daarbij horende energie naar binnen èn naar buiten. De workshops bestaan uit een combinatie van kennisoverdracht en heel veel ervaringsgerichte oefeningen. Je leert het begrijpen, voelen, ervaren en toepassen.

Velden van Veerkracht en Verbinding

Velden van Veerkracht en Verbinding © 2021

Authentiek leiderschap en veiligheid
Als leidinggevende bepaalt de kwaliteit van je aanwezigheid (Presence) hoe veilig en hoe toegankelijk je bent voor anderen. Onze zenuwstelsels communiceren onbewust de hele dag door met elkaar. Authenticitiet is als ‘binnen en buiten’ met elkaar kloppen. Dat straal je uit en het is precies dat wat het andere ‘zenuwstelsel’ onbewust aanvoelt/oppikt. We noemen dit ook wel lichaamstaal. Pas als je ‘veilig’ bent kan de ander bij jou ‘veilig’ worden. Je Presence beheren is innerlijk en authentiek leiderschap. 

Workshop Velden I


De eerste workshop gaat over jou persoonlijk, over de beweging van de (overlevings) energie in jezelf. Je leert deze te herkennen, te erkennen en te reguleren.
 
We starten met een theoretische en visuele uitleg van de werking van ons overlevingssysteem en de gigantische invloed ervan op onze staat van zijn en onze energie. Daarna gaan we oefenen aan de hand van het model de Velden van Veerkracht & Verbinding. We laten je de Velden zien en ervaren in gevoel, houding, adem en stem. Vervolgens ga je voelen en ervaren wat jouw unieke beweging is. Dit draagt bij aan je vermogen om aanwezig te zijn en te blijven: Presence.
 
Duur: 1 dagdeel van 4 uur  |  Groepsgrootte: 1 – 8 personen

Workshop Velden II

De tweede workshop gaat over jou en je omgeving, over verbinding, uitwisseling en veiligheid. Je leert hoe de verschillende ‘Velden’ met elkaar communiceren en elkaar beïnvloeden.

We gaan verdiepen. Intussen heb je kunnen oefenen en ervaren in ‘het echte leven’. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Vervolgens gaan we aan de slag met concrete situaties en triggers die jij tegenkomt. We oefenen met elkaar (of met de trainers) en spelen na. Wat is de invloed van de Velden, wat als ze elkaar tegenkomen, moeten samenwerken, met elkaar communiceren of misschien wel een relatie hebben? En hoe kan je dan je Presence behouden of reguleren?

Duur: 1 dagdeel van 4 uur  |  Groepsgrootte: 1 – 8 personen

 Ik hoor graag wat ik voor je kan doen.