SARA OOMEN

“De mens en wat de mens beweegt heeft mij altijd gefascineerd. Waarom doen we wat we doen? Waarom loopt het leven zoals het loopt? Ik luister graag en intens naar mensen en (levens)verhalen.

Je zou kunnen zeggen dat ik de weg van hoofd naar lijf heb gemaakt. Via het recht en de advocatuur naar massage en massagetherapie. In het lichaamswerk ging een nieuwe wereld open. De zuiverheid van de taal van het lichaam. Puur. Het bewustwordingsproces via het lichaam is zo zuiver en echt dat het een voorrecht is om daarbij aanwezig te mogen zijn. Er doen zich soms wonderen voor en daar houd ik van.

De afgelopen jaren ben ik mij gaan verdiepen in systemisch werk. De realisatie dat we altijd onderdeel zijn van een systeem en de invloed van deze systemen op onszelf en onze plek en onze patronen is fascinerend, verdiepend, verduidelijkend en helend. Soms zelfs heel verrassend.

Brede interesse, nieuwsgierigheid, leergierigheid en snelheid van geest kenmerken mij. Ik ben altijd bezig met de ontwikkeling van mijzelf, mijn vak, van mijn cliënten. Contact, intensiteit en verbinding zijn voor mij onontbeerlijk.

Hoe ouder ik word, hoe meer ik het “niet weten” kan toelaten. Liefde, compassie en mededogen komen daarvoor in de plaats. En de diepe wens dat we het allemaal “goed” hebben. Dat is wat mij drijft in mijn werk.

Alle kennis en levenservaring die ik heb opgedaan breng ik samen in Voelkracht.

Ik hoop je te ontmoeten.”

Sara Oomen

Relevante opleidingen / werkervaring

Rechtsgeleerdheid UVA 1988-1994

Centrum voor de rechten van het kind Gent (België) 1994-1995

Beroepsopleiding Advocatuur 1996 -1999

Van Gessel & Blaauw Advocaten Amsterdam, algemene praktijk 1996-2001

Mr S.C. Oomen, zelfstandig gevestigd advocaat in strafzaken en specialisatie in kinderstrafzaken 2001-2011

HBO Holos Academie voor Massagetherapie 2009-2013

HBO Medische basiskennis 2016

Diverse masterclasses stress- en burnout

Het roepen van de ziel, systemisch werk via het lichaam, Connie van der Arend 2017

Training Vergeving – Eileen Barker, georganiseerd door ‘Lawyers as Changemakers’ 2018

Trauma en regulatie – Karin van Deelen, Upledger Instituut, Holos Acadamie 2019

Aanraken in adem – Lo Hermsen, Holos Academie 2020

Leerweg de kunst van het opstellen – Wonder boven Wonder 2021

*In mijn vakgebied geldt voor de beroepsvereniging een voortdurende verplichte bij- en nascholing.

Out beyond ideas of
wrongdoing and rightdoing
there is a field.
I’ll meet you there.

When the soul lies down
in the grass,
the world is too full
to talk about.

Ideas, language,
even the phrase ‘each other’
doesn’t make any sense.

Rumi

Voelkracht-schilderij

Mijn logo

Het beeld is een deel van een schilderijtje dat mijn moeder ooit voor mij heeft gemaakt. De ronde feminiene vorm en energie (voelen) en de vierkante masculiene vorm en energie (kracht). De polen waartussen het leven stroomt. Alles is één.

In goud. De kleur van de zon, van levenskracht, innerlijke wijsheid en ontspanning. Voor mij staat het voor groei.