Systemisch werk / familieopstellingen

Een systemische vraag

Vaak wanneer er een probleem ontstaat, op persoonlijk vlak, op de werkvloer of binnen de familie, dan zoomen we in. Op de details van de situatie, op het individu. Systemisch werken zoomt uit naar het geheel en kijkt eerst naar het waarom van het vraagstuk. Welke onbewuste patronen hebben geleid tot de situatie? Door oordeelloos en intentieloos te kijken naar het hele systeem help ik je onderzoeken waar ruimte is voor een geheel nieuwe aanpak van of een andere kijk op de situatie. 

Je bent welkom om samen te ‘kijken’ door middel van tafelopstelling of vloerankers of door middel van “systemisch werken via het lichaam”. In dat laatste geval lig je (gekleed) op de massagetafel en werken we met visualisatie en de reacties van jouw lichaam.

Ik stuur je een formulier met een aantal vragen zodat ik de sessie kan voorbereiden.

enkele sessie | 1½ á 2 uur en voorbereiding |  € 199,- excl. btw

Systeem Singnature Oneliner by Tina Willekes Scoon

Voelkracht-systemisch werk

Een bezield lichaam en het familiesysteem

Soms zit een klacht of een thema heel diepgeworteld in jou, op de ‘laag van de ziel’ of ‘in de onderstroom’. Herinneringen vanuit de jeugd of vanuit het familiesysteem zijn opgeslagen in jou en dus ook in jouw lichaam. Je draagt familietrauma’s mee of staat niet op de juiste plek in het systeem. Dit heeft invloed op hoe je je lichaam bewoont, de mate waarin je in contact staat met jezelf.

Het familiesysteem werkt fysiek, energetisch en emotioneel door op jou als mens. Sommige stukken van je lichaam kunnen leeg, koud, verkrampt of onbewoond (ontzield) aanvoelen.

Systemisch lichaamswerk helpt je om weer thuis te komen in je lijf en je lichaam weer te bewonen. Je lijf voelt dan bewoond en voller – bezield – aan.

Liefdevolle aandacht

Opgeslagen herinneringen kun je niet ‘wegmasseren’, ze willen aangeraakt en ‘gezien’ worden.

In het systemisch werk geldt: Als ieder lid van de familie erkend wordt, de plek heeft die hij hoort te hebben en de liefdesenergie vrij kan stromen, is er rust en orde en een gevoel van thuiskomen bij alle leden van de familie.

Deze ideale situatie is vaak verstoord door niet verwerkte of erkende trauma’s van jou of je familieleden. Aandachtig aanraken kan energie als vanzelf in beweging brengen. In het lijf is direct voelbaar of een systemische interventie effect heeft. Vaak is er direct ontspanning en doorstroming te ervaren. Soms juist direct een tijdelijke verkramping in het lijf daar waar verwerking plaatsvindt. 

Voelkracht-systemisch werk

Systemisch werk integreer ik in mijn sessies en mijn trajecten. Indien duidelijk wordt dat een deel van jou niet ‘bewoond’ voelt kunnen we daar via systemisch werk op de massagetafel aandacht aan geven.

Natuurlijk kan je ook met een specifieke vraag of een steeds terugkerend thema bij mij komen.

 

Een losse systemische vraag?

enkele sessie | 1½ á 2 uur en voorbereiding |  € 199,- excl. btw
Je ontvangt voor de sessie een vragenlijst per mail ter voorbereiding.

*Systemisch werk is ook bekend als familieopstellingen of als het gedachtengoed van de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger (1925-2019). Hij was de grondlegger van het systemisch werken. Vanaf eind jaren tachtig is deze therapeutische methode ontwikkeld. Het is dus nog relatief nieuw.

 

 Ik hoor graag wat ik voor je kan doen.