Persoonsgegevens die ik verwerk

Sara Oomen van Voelkracht verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verzekeraar
 • Verzekeringsnummer


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Sara Oomen verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt zij om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Dit is onderdeel van de intake/behandelovereenkomst. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraagt zij om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Sara Oomen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Verzenden van de declaraties ten behoeve van de verzekeraar
 • Dossiervorming ten behoeve van de voortgang van de behandeling


Hoe lang we gegevens bewaren
Sara Oomen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen
Sara Oomen deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van haar gegevens verwerken, sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sara Oomen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@voelkracht.nl. Sarah Oomen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Sara Oomen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@voelkracht.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Sara Oomen, kunt u haar als volgt bereiken:
Brugstraat 4
1191AV Ouderkerk a/d Amstel
KvK: 51698765
welkom@voelkracht.nl

 Ik hoor graag wat ik voor je kan doen.